412 GREENE AVENUE
412 Greene Avenue, Bedford Stuyvesant, NY 11216
 

 Tạo Chỉ Dẫn
 

Chi tiết Tòa nhà

Nhà phố
Loại tài sản
1931
Năm xây dựng
3
Đơn vị tổng cộng
3
floors

Tiện Nghi

  • Trước chiến tranh