BrooklynClinton Hill913 Fulton Street

913 Fulton Street
913 Fulton Street, Clinton Hill, NY 11238
 

 Tạo Chỉ Dẫn
 

Chi tiết Tòa nhà

Nhà phố
Loại tài sản
1930
Năm xây dựng
3
Đơn vị tổng cộng
3
floors

Tiện nghi

  • Trước chiến tranh
Contact Agent